Заплановано на рік

601 320,2 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

434 386,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 335 326,9 252 776,6 75,38 335326945.00 252776636.75 75.38
2 Нарахування на оплату праці 74 107,0 56 932,0 76,82 74107016.00 56931985.74 76.82
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 367,6 8 122,9 78,35 10367645.78 8122923.06 78.35
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 429,1 1 028,6 71,98 1429096.28 1028565.24 71.98
5 Продукти харчування 94 677,2 61 457,9 64,91 94677228.24 61457898.80 64.91
6 Оплата послуг (крім комунальних) 12 148,9 5 386,4 44,34 12148881.76 5386399.32 44.34
7 Видатки на відрядження 179,3 128,1 71,44 179319.00 128065.52 71.44
8 Оплата теплопостачання 49 345,5 32 182,8 65,22 49345450.00 32182781.96 65.22
9 Оплата водопостачання та водовідведення 2 954,0 2 293,8 77,65 2954041.00 2293786.88 77.65
10 Оплата електроенергії 16 381,0 11 648,6 71,11 16381043.00 11648581.78 71.11
11 Оплата природного газу 501,1 206,6 41,23 501143.00 206557.94 41.23
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 78,6 8,5 10,81 78606.00 8484.00 10.81
13 Інші поточні видатки 48,1 37,9 78,79 48067.26 37887.27 78.79
14 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 848,7 2 176,2 76,39 2848705.00 2176165.00 76.39
15 Капітальний ремонт інших об`єктів 927,0 0,0 0,00 927000.00 0.00 0
Всього 601 320,2 434 386,7 72,24