Здійснення централізованого господарського обслуговування