Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 02142299
Переглянути платежі

Заплановано на рік

1 846 574,3 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

1 319 969,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 051 982,9 797 684,6 75,83 1051982872 797684613.51 75.83
2 Нарахування на оплату праці 231 667,9 178 499,2 77,05 231667876 178499183.33 77.05
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40 829,6 32 485,1 79,56 40829561.61 32485107.43 79.56
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 974,4 2 052,6 69,01 2974363.75 2052551.64 69.01
5 Продукти харчування 174 893,2 115 134,5 65,83 174893169.22 115134531.02 65.83
6 Оплата послуг (крім комунальних) 64 790,3 37 479,6 57,85 64790277.11 37479598.98 57.85
7 Видатки на відрядження 1 487,4 852,4 57,31 1487409.63 852374.36 57.31
8 Оплата теплопостачання 151 082,0 97 105,0 64,27 151081968 97105005.06 64.27
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 917,2 4 735,5 68,46 6917168 4735459.64 68.46
10 Оплата електроенергії 37 541,9 25 223,1 67,19 37541924 25223117.22 67.19
11 Оплата природного газу 2 394,3 1 120,3 46,79 2394306 1120281.66 46.79
12 Оплата інших енергоносіїв 219,3 133,7 60,97 219271 133715 60.97
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 101,5 607,9 55,19 1101505 607856.19 55.19
14 Інші виплати населенню 461,2 336,2 72,90 461179 336205.9 72.9
15 Інші поточні видатки 383,2 210,9 55,04 383238.21 210925.86 55.04
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 14 972,3 11 960,0 79,88 14972325.57 11960035.65 79.88
17 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 793,3 0,0 0,00 1793280 0 0
18 Капітальний ремонт інших об`єктів 61 082,6 14 348,9 23,49 61082595.09 14348859.09 23.49
Всього 1 846 574,3 1 319 969,4 71,48