Заплановано на рік

73 304,8 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

33 582,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 38 265,1 24 865,0 64,98 38265100.00 24864956.75 64.98
2 Утилізація відходів 6 776,0 2 948,2 43,51 6776000.00 2948192.00 43.51
3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 21 897,2 5 427,9 24,79 21897200.00 5427871.52 24.79
4 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 2 431,5 20,4 0,84 2431500.00 20398.34 0.84
5 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами викон 3 935,0 321,5 8,17 3935000.00 321506.98 8.17
Всього 73 304,8 33 582,9 45,81