Видатки, не віднесені до основних груп

Заплановано на рік

1 079 352,3 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

772 430,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Резервний фонд 5 889,0 0,0 0,00 5889000.00 0.00 0
2 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконстру 39,2 29,9 76,28 39161.00 29934.00 76.28
3 Реверсна дотація 195 007,0 146 255,2 75,00 195007000.00 146255200.00 75
4 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитин 743 272,6 518 823,3 69,80 743272600.00 518823348.11 69.8
5 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 23 033,8 18 252,0 79,24 23033760.00 18252000.00 79.24
6 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених б 9 708,5 6 645,8 68,45 9708487.00 6645824.16 68.45
7 Інші видатки 11 477,3 5 492,8 47,86 11477315.14 5492844.10 47.86
8 Інші додаткові дотації 83 767,2 70 833,0 84,56 83767175.00 70832989.00 84.56
9 Інші субвенції 7 157,8 6 098,6 85,20 7157770.00 6098644.19 85.2
Всього 1 079 352,3 772 430,8 71,56