Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Заплановано на рік

2 847,6 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

1 628,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 494,9 86,9 17,56 494900.00 86900.00 17.56
2 Організація рятування на водах 2 352,7 1 541,9 65,54 2352717.00 1541858.23 65.54
Всього 2 847,6 1 628,8 57,20