Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

223 992,7 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

115 162,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заходи з енергозбереження 19 944,4 3 145,1 15,77 19944393.00 3145147.29 15.77
2 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1 404,1 348,4 24,81 1404144.00 348435.66 24.81
3 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 80 915,8 5 664,1 7,00 80915800.00 5664092.89 7
4 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 121 728,4 106 004,7 87,08 121728361.00 106004722.37 87.08
Всього 223 992,7 115 162,4 51,41