Засоби масової інформації

Заплановано на рік

13 409,4 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

8 449,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 12 125,4 8 006,5 66,03 12125383.00 8006458.22 66.03
2 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 1 284,0 442,8 34,49 1284000.00 442845.43 34.49
Всього 13 409,4 8 449,3 63,01