Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

Заплановано на рік

563 818,7 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

326 805,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші заходи у сфері електротранспорту 252 609,4 184 858,7 73,18 252609400.00 184858697.54 73.18
2 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 289 260,0 131 154,8 45,34 289260000.00 131154778.67 45.34
3 Національна програма інформатизації 4 200,0 0,0 0,00 4200000.00 0.00 0
4 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 13 664,0 8 476,0 62,03 13664000.00 8476049.36 62.03
5 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 4 085,3 2 316,0 56,69 4085300.00 2315970.00 56.69
Всього 563 818,7 326 805,5 57,96