Соціальний захист та соціальне забезпечення

Заплановано на рік

1 165 402,2 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

1 047 449,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці 71 071,4 50 138,8 70,55 71071409.37 50138821.25 70.55
2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної 7 686,7 5 180,3 67,39 7686708.64 5180338.47 67.39
3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунст 6 846,5 4 595,8 67,13 6846482.53 4595843.95 67.13
4 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 6 142,1 4 315,4 70,26 6142115.70 4315372.55 70.26
5 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 907 441,1 845 713,5 93,20 907441105.71 845713496.57 93.2
6 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально 238,2 88,2 37,03 238200.00 88207.76 37.03
7 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної 2,0 0,0 0,00 2000.00 0.00 0
8 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунст 16,1 8,4 52,17 16130.00 8413.54 52.17
9 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 83,2 33,3 40,02 83200.00 33267.20 40.02
10 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газ 1 538,9 1 375,5 89,38 1538870.00 1375510.69 89.38
11 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 212,7 212,7 100,00 212748.00 212747.74 100
12 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 35,7 13,3 37,25 35700.00 13321.91 37.25
13 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 500,0 500,0 100,00 500000.00 500000.00 100
14 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 1 026,7 732,9 71,38 1026700.00 732937.58 71.38
15 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 12 767,2 8 248,4 64,61 12767162.45 8248353.99 64.61
16 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 288,8 172,3 59,66 288800.00 172294.83 59.66
17 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 6 520,2 4 374,3 67,09 6520175.00 4374349.35 67.09
18 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 20,0 18,0 90,00 20000.00 18000.00 90
19 Заходи державної політики з питань сім'ї 103,5 79,5 76,81 103500.00 79500.00 76.81
20 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 79,3 28,3 35,69 79300.00 28300.00 35.69
21 Інші заходи та заклади молодіжної політики 49,5 0,0 0,00 49500.00 0.00 0
22 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 87,3 73,5 84,19 87297.00 73461.20 84.19
23 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 83 467,5 72 110,3 86,39 83467500.00 72110282.18 86.39
24 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 1 497,7 1 097,6 73,29 1497677.00 1097570.59 73.29
25 Інші установи та заклади 10 781,7 7 157,3 66,38 10781735.67 7157265.01 66.38
26 Інші видатки на соціальний захист населення 46 579,2 40 964,6 87,95 46579206.00 40964570.90 87.95
27 Інші видатки 319,0 217,3 68,12 319000.00 217300.00 68.12
Всього 1 165 402,2 1 047 449,5 89,88