Заплановано на рік

1 787 453,4 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

1 294 383,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Дошкільна освіта 601 320,2 434 386,7 72,24 601320187.32 434386719.26 72.24
2 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школ 916 075,6 684 713,7 74,74 916075574.26 684713682.20 74.74
3 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 664,2 407,8 61,40 664162.00 407811.07 61.4
4 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 46 975,6 32 872,3 69,98 46975635.05 32872269.91 69.98
5 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами д 9 378,5 6 688,4 71,32 9378509.08 6688417.74 71.32
6 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 93 138,2 68 917,1 73,99 93138220.37 68917099.58 73.99
7 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 88 705,0 43 619,5 49,17 88704979.89 43619451.68 49.17
8 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 24 173,3 17 950,7 74,26 24173344.22 17950677.20 74.26
9 Здійснення централізованого господарського обслуговування 3 639,9 2 443,0 67,12 3639870.28 2443003.23 67.12
10 Утримання інших закладів освіти 2 970,3 2 072,8 69,78 2970259.47 2072776.48 69.78
11 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 412,7 311,3 75,43 412680.00 311320.00 75.43
Всього 1 787 453,4 1 294 383,2 72,41