Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 519 503,8 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

4 623 856,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 1 242 047,4 939 478,8 75,64 1242047390 939478841.72 75.64
2 Нарахування на оплату праці 273 544,6 209 837,5 76,71 273544649 209837479.77 76.71
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49 898,9 37 856,7 75,87 49898917.45 37856653.75 75.87
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 3 223,6 2 212,1 68,62 3223626.48 2212102.03 68.62
5 Продукти харчування 178 478,0 117 675,0 65,93 178478004.49 117675040.21 65.93
6 Оплата послуг (крім комунальних) 492 166,1 241 872,2 49,14 492166124.13 241872224 49.14
7 Видатки на відрядження 2 195,5 1 359,0 61,90 2195501.63 1358954.1 61.9
8 Оплата теплопостачання 164 596,1 104 366,6 63,41 164596148 104366593.65 63.41
9 Оплата водопостачання та водовідведення 7 355,1 4 969,4 67,56 7355060 4969428.67 67.56
10 Оплата електроенергії 77 503,7 51 645,3 66,64 77503747.32 51645323.91 66.64
11 Оплата природного газу 2 743,0 1 296,5 47,27 2742958 1296492.84 47.27
12 Оплата інших енергоносіїв 317,0 133,8 42,21 316957 133751 42.21
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 11 046,0 56,7 0,51 11046000 56650.85 0.51
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 830 135,9 609 507,2 73,42 830135942.8 609507161.22 73.42
15 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 378 575,3 274 729,4 72,57 378575298.75 274729434.82 72.57
16 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 040 983,4 746 296,3 71,69 1040983379 746296338.27 71.69
17 Інші виплати населенню 1 132 198,8 1 024 932,3 90,53 1132198815.49 1024932263.11 90.53
18 Інші поточні видатки 5 667,7 4 120,8 72,71 5667732.66 4120827.59 72.71
19 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 29 938,3 14 804,6 49,45 29938268.33 14804636.62 49.45
20 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 77 657,7 13 269,2 17,09 77657680 13269244.91 17.09
21 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 54 744,5 6 998,1 12,78 54744479.03 6998100.31 12.78
22 Капітальний ремонт інших об`єктів 114 333,9 25 095,2 21,95 114333909.09 25095173.93 21.95
23 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 70,0 0,0 0,00 70000 0 0
24 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 44 094,0 8 750,5 19,85 44093966 8750480.37 19.85
25 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 278 091,5 161 330,5 58,01 278091483.85 161330521.87 58.01
26 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 20 963,4 20 611,7 98,32 20963413 20611667.19 98.32
27 Капітальні трансферти населенню 405,0 230,4 56,89 405000 230353.51 56.89
28 Надання пільгового довгострокового кредиту 652,6 498,9 76,45 652600 498900 76.45
29 Повернення коштів, наданих для кредитування -12,3 -78,3 636,59 -12300 -78300 636.59
30 Нерозподілені видатки 5 889,0 0,0 0,00 5889000 0 0
Всього 6 519 503,8 4 623 856,3 70,92
 Завантажити в Excel