Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

0,0 тис. грн.