Утримання інших закладів освіти

Заплановано на рік

151,5 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

48,5 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 72,4 0,0 0,00 72394.00 0.00 0
2 Нарахування на оплату праці 15,9 0,0 0,00 15927.00 0.00 0
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 46,6 38,2 81,97 46634.27 38216.05 81.97
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,3 0,3 100,00 287.20 287.20 100
5 Оплата послуг (крім комунальних) 12,3 9,6 78,05 12275.00 9614.92 78.05
6 Видатки на відрядження 0,6 0,0 0,00 627.00 0.00 0
7 Оплата теплопостачання 2,3 0,0 0,00 2276.00 0.00 0
8 Оплата водопостачання та водовідведення 0,2 0,2 100,00 177.00 170.01 100
9 Оплата електроенергії 0,7 0,1 14,29 719.00 79.00 14.29
10 Інші поточні видатки 0,2 0,2 100,00 170.00 170.00 100
Всього 151,5 48,5 32,01