Здійснення централізованого господарського обслуговування

Заплановано на рік

96,8 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

28,1 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 41,4 14,6 35,27 41405.28 14585.58 35.27
2 Оплата послуг (крім комунальних) 38,3 13,1 34,20 38325.00 13053.51 34.2
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,2 0,5 41,67 1200.00 460.00 41.67
4 Інші поточні видатки 15,8 0,0 0,00 15839.00 19.28 0
Всього 96,8 28,1 29,03