Централізоване ведення бухгалтерського обліку

Заплановано на рік

129,0 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

83,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 56,5 40,5 71,68 56525.34 40485.18 71.68
2 Оплата послуг (крім комунальних) 31,6 10,2 32,28 31584.93 10211.99 32.28
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,6 2,6 100,00 2600.00 2600.00 100
4 Інші поточні видатки 38,3 30,1 78,59 38278.95 30126.73 78.59
Всього 129,0 83,4 64,65