Заплановано на рік

47 278,5 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

30 355,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 352,8 4 307,7 98,96 4352767.78 4307716.21 98.96
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 154,2 154,2 100,00 154246.28 154246.28 100
3 Продукти харчування 38 880,2 23 662,8 60,86 38880243.24 23662812.54 60.86
4 Оплата послуг (крім комунальних) 77,1 24,4 31,65 77103.76 24368.69 31.65
5 Інші поточні видатки 38,5 29,7 77,14 38467.26 29727.27 77.14
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 848,7 2 176,2 76,39 2848705.00 2176165.00 76.39
7 Капітальний ремонт інших об`єктів 927,0 0,0 0,00 927000.00 0.00 0
Всього 47 278,5 30 355,0 64,20