Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

801 202,1 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

365 540,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 25 559,8 1 721,3 6,73 25559815.00 1721316.05 6.73
2 Освіта 144 771,3 79 787,5 55,11 144771300.94 79787468.75 55.11
3 Охорона здоров'я 80 431,1 56 151,4 69,81 80431124.17 56151440.29 69.81
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 584,9 2 376,1 66,28 3584948.12 2376078.73 66.28
5 Житлово-комунальне господарство 93 607,1 22 062,3 23,57 93607121.63 22062347.55 23.57
6 Культура і мистецтво 35 183,1 19 608,6 55,73 35183139.38 19608609.15 55.73
7 Засоби масової інформації 1 715,0 975,0 56,85 1714983.00 974999.99 56.85
8 Фізична культура і спорт 15 500,0 3 584,7 23,13 15500024.25 3584747.62 23.13
9 Будівництво 93 389,4 13 187,9 14,12 93389446.00 13187940.10 14.12
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 7 290,7 11,7 0,16 7290743.60 11742.32 0.16
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 16 648,7 3 806,1 22,86 16648700.00 3806074.81 22.86
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 185 748,2 105 276,8 56,68 185748187.00 105276770.03 56.68
13 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 86,9 86,9 100,00 86900.00 86900.00 100
14 Цільові фонди 73 304,8 33 582,9 45,81 73304800.00 33582925.59 45.81
15 Видатки, не віднесені до основних груп 24 090,0 23 095,9 95,87 24089976.34 23095935.67 95.87
16 Кредитування 290,9 224,9 77,31 290900.00 224900.00 77.31
Всього 801 202,1 365 540,2 45,62