Утримання інших закладів освіти

Заплановано на рік

2 818,8 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

2 024,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 2 031,8 1 497,6 73,71 2031801.00 1497568.34 73.71
2 Нарахування на оплату праці 448,8 335,8 74,82 448795.00 335769.89 74.82
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20,3 3,0 14,78 20332.00 3000.00 14.78
4 Оплата послуг (крім комунальних) 33,2 16,5 49,70 33230.00 16510.48 49.7
5 Видатки на відрядження 0,6 0,3 50,00 596.00 277.99 50
6 Оплата теплопостачання 265,1 156,2 58,92 265097.00 156203.60 58.92
7 Оплата водопостачання та водовідведення 0,5 0,4 80,00 523.00 430.00 80
8 Оплата електроенергії 18,4 14,5 78,80 18399.00 14479.00 78.8
Всього 2 818,8 2 024,2 71,81