Здійснення централізованого господарського обслуговування

Заплановано на рік

3 543,1 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

2 414,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 2 611,4 1 825,9 69,92 2611397.00 1825854.41 69.92
2 Нарахування на оплату праці 577,2 405,0 70,17 577179.00 405025.92 70.17
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 18,9 18,6 98,41 18918.00 18596.00 98.41
4 Оплата послуг (крім комунальних) 43,2 14,4 33,33 43192.00 14415.93 33.33
5 Видатки на відрядження 7,2 4,1 56,94 7215.00 4073.30 56.94
6 Оплата теплопостачання 196,0 95,0 48,47 196023.00 94993.99 48.47
7 Оплата водопостачання та водовідведення 3,0 2,2 73,33 3019.00 2160.90 73.33
8 Оплата електроенергії 85,9 49,5 57,63 85909.00 49515.41 57.63
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,2 0,2 100,00 249.00 249.00 100
Всього 3 543,1 2 414,9 68,16