Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Заплановано на рік

9 313,4 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

6 623,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 5 742,4 4 173,5 72,68 5742421.00 4173529.03 72.68
2 Нарахування на оплату праці 1 263,3 903,9 71,55 1263332.00 903877.36 71.55
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 321,9 306,9 95,34 321925.00 306925.00 95.34
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 21,6 4,0 18,52 21620.00 4000.00 18.52
5 Продукти харчування 937,8 534,8 57,03 937778.00 534786.92 57.03
6 Оплата послуг (крім комунальних) 291,1 253,3 87,01 291096.00 253273.53 87.01
7 Видатки на відрядження 6,2 3,9 62,90 6189.00 3865.00 62.9
8 Оплата теплопостачання 550,6 338,9 61,55 550556.00 338890.73 61.55
9 Оплата водопостачання та водовідведення 39,9 29,5 73,93 39932.00 29537.49 73.93
10 Оплата електроенергії 136,3 74,6 54,73 136262.00 74573.60 54.73
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,8 0,0 0,00 1798.00 0.00 0
12 Інші виплати населенню 0,4 0,0 0,00 441.00 0.00 0
Всього 9 313,4 6 623,3 71,12