Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

865 767,9 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

651 852,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 575 214,6 445 225,9 77,40 575214571.00 445225866.30 77.4
2 Нарахування на оплату праці 126 363,1 99 262,2 78,55 126363122.00 99262243.62 78.55
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 234,6 4 684,6 75,14 6234612.00 4684609.30 75.14
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 048,0 733,8 70,02 1048000.00 733847.17 70.02
5 Продукти харчування 40 311,0 24 702,9 61,28 40311018.00 24702897.47 61.28
6 Оплата послуг (крім комунальних) 12 973,7 7 830,3 60,36 12973660.00 7830335.97 60.36
7 Видатки на відрядження 215,9 160,8 74,48 215882.00 160836.51 74.48
8 Оплата теплопостачання 84 360,3 56 535,4 67,02 84360346.00 56535403.66 67.02
9 Оплата водопостачання та водовідведення 2 510,7 1 774,7 70,69 2510737.00 1774747.09 70.69
10 Оплата електроенергії 14 538,7 9 656,8 66,42 14538700.00 9656797.78 66.42
11 Оплата природного газу 854,4 581,9 68,11 854393.00 581891.51 68.11
12 Оплата інших енергоносіїв 219,3 133,7 60,97 219271.00 133715.00 60.97
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 882,1 553,3 62,73 882127.00 553285.30 62.73
14 Інші виплати населенню 21,3 0,0 0,00 21310.00 0.00 0
15 Інші поточні видатки 20,2 16,3 80,69 20160.00 16320.00 80.69
Всього 865 767,9 651 852,8 75,29