Заплановано на рік

554 041,7 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

404 031,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 335 326,9 252 776,6 75,38 335326945.00 252776636.75 75.38
2 Нарахування на оплату праці 74 107,0 56 932,0 76,82 74107016.00 56931985.74 76.82
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 014,9 3 815,2 63,43 6014878.00 3815206.85 63.43
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 274,9 874,3 68,58 1274850.00 874318.96 68.58
5 Продукти харчування 55 797,0 37 795,1 67,74 55796985.00 37795086.26 67.74
6 Оплата послуг (крім комунальних) 12 071,8 5 362,0 44,42 12071778.00 5362030.63 44.42
7 Видатки на відрядження 179,3 128,1 71,44 179319.00 128065.52 71.44
8 Оплата теплопостачання 49 345,5 32 182,8 65,22 49345450.00 32182781.96 65.22
9 Оплата водопостачання та водовідведення 2 954,0 2 293,8 77,65 2954041.00 2293786.88 77.65
10 Оплата електроенергії 16 381,0 11 648,6 71,11 16381043.00 11648581.78 71.11
11 Оплата природного газу 501,1 206,6 41,23 501143.00 206557.94 41.23
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 78,6 8,5 10,81 78606.00 8484.00 10.81
13 Інші поточні видатки 9,6 8,2 85,42 9600.00 8160.00 85.42
Всього 554 041,7 404 031,7 72,92