Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 02142299
Переглянути платежі

Заплановано на рік

1 681 513,7 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

1 233 649,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 049 482,8 796 497,3 75,89 1049482833 796497273.98 75.89
2 Нарахування на оплату праці 231 121,7 178 224,6 77,11 231121742 178224559.95 77.11
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26 919,2 19 729,3 73,29 26919218 19729336.57 73.29
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 702,3 1 823,2 67,47 2702277 1823239.89 67.47
5 Продукти харчування 106 603,3 70 361,5 66,00 106603342 70361502.55 66
6 Оплата послуг (крім комунальних) 63 733,1 36 940,7 57,96 63733131 36940672.14 57.96
7 Видатки на відрядження 1 483,3 848,9 57,23 1483301 848892.73 57.23
8 Оплата теплопостачання 151 022,9 97 103,7 64,30 151022863 97103702.79 64.3
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 863,4 4 712,6 68,66 6863371 4712633.18 68.66
10 Оплата електроенергії 37 395,1 25 189,7 67,36 37395108 25189710.64 67.36
11 Оплата природного газу 2 393,8 1 120,3 46,80 2393836 1120281.66 46.8
12 Оплата інших енергоносіїв 219,3 133,7 60,97 219271 133715 60.97
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 074,6 600,2 55,85 1074604 600246.19 55.85
14 Інші виплати населенню 461,2 336,2 72,90 461179 336205.9 72.9
15 Інші поточні видатки 37,6 27,0 71,81 37608 27040 71.81
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
18 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 1 681 513,7 1 233 649,0 73,37