Заплановано на рік

640,3 тис. грн.

Виконано за I півріччя

455,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання пільгового довгострокового кредиту 652,6 498,9 76,45 652600.00 498900.00 76.45
2 Повернення коштів, наданих для кредитування -12,3 -43,3 352,03 -12300.00 -43300.00 352.03
Всього 640,3 455,6 71,15