Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 03364234
Переглянути платежі

Заплановано на рік

847 877,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

347 546,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 2 079,5 361,3 17,37 2079514.00 361314.94 17.37
2 Капітальний ремонт житлового фонду 39 644,4 5 916,3 14,92 39644422.03 5916264.70 14.92
3 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 10 000,0 99,1 0,99 10000000.00 99125.76 0.99
4 Забезпечення функціонування теплових мереж 37 000,0 33 033,1 89,28 37000000.00 33033076.00 89.28
5 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 13 169,4 0,0 0,00 13169400.00 0.00 0
6 Благоустрій міст, сіл, селищ 97 292,4 44 782,6 46,03 97292419.80 44782551.18 46.03
7 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підп-тв, район. виробнич. об'єднань та інших п-тв, установ та організацій ЖКГ 7 259,6 4 972,6 68,50 7259622.00 4972648.68 68.5
8 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централі 404,5 0,0 0,00 404528.64 0.00 0
9 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території за обʼєктами 12 040,0 1 829,8 15,20 12040000.00 1829778.47 15.2
10 Інші заходи у сфері електротранспорту 232 969,4 125 417,8 53,83 232969400.00 125417847.33 53.83
11 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 209 000,0 42 601,4 20,38 209000000.00 42601377.51 20.38
12 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 5 885,3 1 157,5 19,67 5885300.00 1157470.00 19.67
13 Заходи з енергозбереження 22 784,0 304,7 1,34 22783993.00 304651.74 1.34
14 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 15 230,0 1 387,6 9,11 15230000.00 1387645.54 9.11
15 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 113 096,6 72 923,3 64,48 113096581.00 72923337.67 64.48
16 Інші видатки 2 116,3 869,8 41,10 2116332.80 869825.35 41.1
17 Інші субвенції 766,9 0,0 0,00 766851.00 0.00 0
18 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 23 439,3 11 889,9 50,73 23439300.00 11889924.78 50.73
19 Утилізація відходів 3 100,0 0,0 0,00 3100000.00 0.00 0
20 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономн. Республіки Крим, органами місц. самовряд. і місцевими органами виконавч. влади 600,0 0,0 0,00 600000.00 0.00 0
Всього 847 877,7 347 546,8 40,99