Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 036 359,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 240 890,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 150 895,5 60 952,5 40,39 150895503.00 60952492.97 40.39
2 Освіта 1 762 140,4 882 628,2 50,09 1762140403.25 882628234.37 50.09
3 Охорона здоров'я 848 678,2 427 071,9 50,32 848678173.07 427071881.56 50.32
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 926 890,4 875 298,4 94,43 926890385.97 875298413.80 94.43
5 Житлово-комунальне господарство 206 849,9 89 165,0 43,11 206849906.47 89164981.26 43.11
6 Культура і мистецтво 175 664,3 83 364,4 47,46 175664345.50 83364375.58 47.46
7 Засоби масової інформації 12 145,0 4 206,6 34,64 12144983.00 4206614.57 34.64
8 Фізична культура і спорт 68 830,8 7 730,1 11,23 68830848.21 7730109.77 11.23
9 Будівництво 95 238,2 13 187,9 13,85 95238166.00 13187940.10 13.85
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 7 398,8 11,7 0,16 7398823.00 11742.32 0.16
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 465 718,7 174 458,2 37,46 465718700.00 174458161.84 37.46
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 162 142,4 76 597,8 47,24 162142378.00 76597841.29 47.24
13 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 492,4 961,8 38,59 2492417.00 961818.68 38.59
14 Цільові фонди 73 304,8 18 138,2 24,74 73304800.00 18138183.21 24.74
15 Видатки, не віднесені до основних груп 1 077 329,7 526 662,3 48,89 1077329723.80 526662295.50 48.89
16 Кредитування 640,3 455,6 71,15 640300.00 455600.00 71.15
Всього 6 036 359,9 3 240 890,7 53,69