Заплановано на рік

524,6 тис. грн.

Виконано за рік

229,8 тис. грн.

 



Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання пільгового довгострокового кредиту 542,3 535,8 98,80 542317.00 535800.00 98.8
2 Повернення коштів, наданих для кредитування -17,7 -306,0 1 728,81 -17700.00 -306045.14 1728.81
Всього 524,6 229,8 43,80