Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 03364234
Переглянути платежі

Заплановано на рік

971 318,1 тис. грн.

Виконано за рік

853 960,6 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 21 029,0 17 396,1 82,72 21028992.58 17396126.89 82.72
2 Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ 7 182,2 5 788,4 80,59 7182200.00 5788403.19 80.59
3 Теплові мережі 91 641,1 91 632,2 99,99 91641132.00 91632182.80 99.99
4 Благоустрій міст, сіл, селищ 124 328,8 111 041,9 89,31 124328751.96 111041927.65 89.31
5 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 180,0 180,0 100,00 180000.00 180000.00 100
6 Комб. комун. підпр., район. виробн. об'єдн. та інші підпр., устан.та орган. ЖКГ 4 634,5 4 321,1 93,24 4634460.00 4321089.64 93.24
7 Капітальні вкладення за обʼєктами 16 089,9 8 433,1 52,41 16089855.27 8433108.03 52.41
8 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 308,2 308,2 100,00 308170.00 308170.00 100
9 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 13 583,3 2 679,1 19,72 13583320.00 2679096.90 19.72
10 Інші заходи у сфері електротранспорту 230 928,4 230 589,4 99,85 230928400.00 230589438.66 99.85
11 Видат.на провед. робіт, пов'яз. із будівн. реконс.., ремонт.та утриман. автом.доріг 307 809,2 273 343,6 88,80 307809214.00 273343564.32 88.8
12 Внески органів місцевого самоврядування 11 809,2 11 657,3 98,71 11809204.23 11657334.09 98.71
13 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 48 208,7 4 757,1 9,87 48208691.00 4757145.90 9.87
14 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 23 334,8 23 157,6 99,24 23334800.00 23157567.55 99.24
15 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 406,3 0,0 0,00 406300.00 0.00 0
16 Цільові фонди 9 417,8 8 531,6 90,59 9417833.93 8531612.95 90.59
17 Інші видатки 1 552,3 1 443,8 93,01 1552348.40 1443848.68 93.01
18 Водопровідно-каналізаційне господарство 50 000,0 50 000,0 100,00 50000000.00 50000000.00 100
19 Житлово-експлуатаційне господарство 3 218,3 3 118,2 96,89 3218340.25 3118174.69 96.89
20 Фінансування енергозберігаючих заходів 5 001,2 4 926,9 98,51 5001200.96 4926907.06 98.51
21 Інші субвенції 654,9 654,9 100,00 654917.00 654916.41 100
Всього 971 318,1 853 960,6 87,92