Виконком Криворізької міської ради

Адреса: площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ: 04052169
Переглянути платежі

Заплановано на рік

129 980,0 тис. грн.

Виконано за рік

121 735,1 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Органи місцевого самоврядування 101 261,9 93 739,6 92,57 101261892.18 93739622.38 92.57
2 Підтримка малого і середнього підприємництва 737,3 626,4 84,96 737290.00 626425.37 84.96
3 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 18,7 18,7 100,00 18700.00 18699.00 100
4 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 20 500,0 20 500,0 100,00 20500000.00 20500000.00 100
5 Інші видатки 1 691,6 1 457,5 86,16 1691644.00 1457470.64 86.16
6 Проведення виборів 711,8 694,3 97,54 711780.00 694253.33 97.54
7 Субвенція з державного бюджету на проведення виборів 5 058,7 4 698,6 92,88 5058720.00 4698628.47 92.88
Всього 129 980,0 121 735,1 93,66