Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

5 384 448,0 тис. грн.

Виконано за рік

5 129 574,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 102 559,4 94 977,5 92,61 102559449.18 94977483.07 92.61
2 Освіта 1 468 533,2 1 457 361,7 99,24 1468533163.61 1457361691.98 99.24
3 Охорона здоров'я 785 441,6 739 979,8 94,21 785441622.09 739979761.48 94.21
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 772 129,0 769 757,2 99,69 772129023.40 769757179.67 99.69
5 Житлово-комунальне господарство 302 213,9 283 477,9 93,80 302213876.79 283477904.86 93.8
6 Культура і мистецтво 152 186,3 150 129,5 98,65 152186266.00 150129507.00 98.65
7 Засоби масової інформації 6 795,5 6 795,5 100,00 6795498.33 6795498.32 100
8 Фізична культура і спорт 915,2 816,9 89,26 915208.00 816910.49 89.26
9 Будівництво 79 039,4 61 657,1 78,01 79039385.27 61657080.17 78.01
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 2 268,9 1 767,1 77,88 2268900.00 1767096.51 77.88
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 563 983,4 516 596,7 91,60 563983359.00 516596675.46 91.6
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 70 661,7 26 695,7 37,78 70661697.19 26695672.94 37.78
13 Охорона навколишнього природного середовища 67 668,2 43 633,0 64,48 67668200.00 43633008.57 64.48
14 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 032,9 1 777,6 87,44 2032937.00 1777649.26 87.44
15 Цільові фонди 12 517,8 10 489,8 83,80 12517833.93 10489752.98 83.8
16 Видатки, не віднесені до основних груп 994 977,0 963 431,5 96,83 994976996.46 963431470.68 96.83
17 Кредитування 524,6 229,8 43,80 524617.00 229754.86 43.8
Всього 5 384 448,0 5 129 574,1 95,27