Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

Заплановано на рік

10 407,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

2 138,5 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 9 382,4 2 138,5 22,79 9382400.00 2138500.00 22.79
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 024,7 0,0 0,00 1024700.00 0.00 0
Всього 10 407,1 2 138,5 20,55