Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Заплановано на рік

20 000,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

20 000,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 20 000,0 20 000,0 100,00 20000000.00 20000000.00 100
Всього 20 000,0 20 000,0 100,00