Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Заплановано на рік

14 544,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

70,3 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 6 955,8 70,3 1,01 6955800.00 70257.60 1.01
2 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 7 588,8 0,0 0,00 7588800.00 0.00 0
Всього 14 544,6 70,3 0,48