Управління капітального будівництва виконкому міськради

Заплановано на рік

178 198,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

43 162,4 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні вкладення 109 580,8 15 697,5 14,33 109580800.00 15697481.98 14.33
2 Інші природоохоронні заходи 7 488,2 0,0 0,00 7488178.83 0.00 0
3 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 20 381,8 2 300,0 11,28 20381821.17 2300000.00 11.28
4 Утилізація відходів 1 000,0 0,0 0,00 1000000.00 0.00 0
5 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 14 544,6 70,3 0,48 14544600.00 70257.60 0.48
6 Цільові фонди 110,0 1,5 1,36 110000.00 1538.00 1.36
7 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 5 093,1 5 093,1 100,00 5093147.51 5093147.51 100
8 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на соц.-економ.та культ.розвиток 20 000,0 20 000,0 100,00 20000000.00 20000000.00 100
Всього 178 198,5 43 162,4 24,22