Органи місцевого самоврядування

Заплановано на рік

93 121,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

14 527,1 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 46 089,7 8 060,1 17,49 46089745.00 8060121.07 17.49
2 Нарахування на оплату праці 10 139,7 1 802,5 17,78 10139744.00 1802532.63 17.78
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 410,0 136,8 4,01 3409959.50 136831.26 4.01
4 Оплата послуг (крім комунальних) 18 287,4 2 979,4 16,29 18287354.00 2979353.35 16.29
5 Видатки на відрядження 289,2 27,4 9,47 289160.00 27357.72 9.47
6 Оплата теплопостачання 3 206,0 1 313,9 40,98 3206020.00 1313937.66 40.98
7 Оплата водопостачання та водовідведення 73,2 10,6 14,48 73161.00 10649.12 14.48
8 Оплата електроенергії 970,1 182,4 18,80 970082.00 182358.60 18.8
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66,6 0,0 0,00 66596.00 0.00 0
10 Інші поточні видатки 356,7 2,3 0,64 356724.50 2266.26 0.64
11 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6 936,5 7,4 0,11 6936502.00 7360.00 0.11
12 Капітальний ремонт інших об'єктів 3 296,4 4,3 0,13 3296426.00 4337.00 0.13
Всього 93 121,5 14 527,1 15,60