Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 728 527,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 226 073,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 94 757,5 14 683,6 15,50 94757506.00 14683607.90 15.5
2 Освіта 1 392 258,9 333 783,4 23,97 1392258910.82 333783396.28 23.97
3 Охорона здоров'я 660 998,0 152 660,8 23,10 660998018.10 152660755.07 23.1
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 707 093,5 337 193,1 47,69 707093497.71 337193062.07 47.69
5 Житлово-комунальне господарство 149 988,8 35 649,9 23,77 149988765.88 35649863.94 23.77
6 Культура і мистецтво 133 978,8 25 009,0 18,67 133978821.07 25008996.58 18.67
7 Засоби масової інформації 6 778,7 1 307,0 19,28 6778660.00 1306994.09 19.28
8 Фізична культура і спорт 814,1 90,0 11,06 814100.00 90007.79 11.06
9 Будівництво 129 649,2 16 286,2 12,56 129649200.00 16286196.38 12.56
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 326,9 0,0 0,00 326900.00 0.00 0
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 452 821,6 72 753,6 16,07 452821592.00 72753645.59 16.07
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 15 727,2 880,9 5,60 15727244.00 880865.43 5.6
13 Охорона навколишнього природного середовища 65 268,2 5 692,7 8,72 65268200.00 5692708.19 8.72
14 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 032,9 254,9 12,54 2032937.00 254925.02 12.54
15 Цільові фонди 7 459,0 30,2 0,40 7458965.93 30209.00 0.4
16 Видатки, не віднесені до основних груп 908 049,8 230 043,2 25,33 908049839.51 230043223.06 25.33
17 Кредитування 524,6 -244,6 -46,63 524617.00 -244647.20 -46.63
Всього 4 728 527,8 1 226 073,8 25,93