Органи місцевого самоврядування

Заплановано на рік

10 282,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

20,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44,9 7,7 17,15 44869.50 7736.70 17.15
2 Інші поточні видатки 4,3 0,6 13,95 4272.50 606.46 13.95
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6 936,5 7,4 0,11 6936502.00 7360.00 0.11
4 Капітальний ремонт інших об'єктів 3 296,4 4,3 0,13 3296426.00 4337.00 0.13
Всього 10 282,1 20,0 0,19