Заплановано на рік

189,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

-244,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання пільгового довгострокового кредиту 207,3 0,0 0,00 207278.46 0.00 0
2 Повернення коштів, наданих для кредитування -17,7 -244,6 1 381,92 -17700.00 -244647.20 1381.92
Всього 189,6 -244,6 -129,01