Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

11 021,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

21,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Підтримка малого і середнього підприємництва 8,0 0,0 0,00 8000.00 0.00 0
2 Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали 10 991,4 0,0 0,00 10991400.00 0.00 0
3 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 22,0 21,9 99,55 22000.00 21920.00 99.55
Всього 11 021,4 21,9 0,20