Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради

Заплановано на рік

519 505,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

94 451,7 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Теплові мережі 17 000,0 15 000,0 88,24 17000000.00 15000000.00 88.24
2 Благоустрій міст, сіл, селищ 65 985,3 10 516,9 15,94 65985272.00 10516929.22 15.94
3 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 190,0 54,0 28,42 190000.00 54000.00 28.42
4 Комб. комун. підпр., район. виробн. об'єдн. та інші підпр., устан.та орган. ЖКГ 4 634,5 1 158,4 25,00 4634460.00 1158432.81 25
5 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 500,0 0,0 0,00 500000.00 0.00 0
6 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 10,0 0,0 0,00 10000.00 0.00 0
7 Інші заходи у сфері електротранспорту 190 674,6 44 677,0 23,43 190674600.00 44676989.67 23.43
8 Видат.на провед. робіт, пов'яз. із будівн. реконс.., ремонт.та утриман. автом.доріг 233 145,3 17 622,4 7,56 233145272.00 17622385.20 7.56
9 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 048,7 308,0 15,03 2048691.00 308026.43 15.03
10 Інші видатки 317,2 114,9 36,22 317200.00 114923.29 36.22
11 Водопровідно-каналізаційне господарство 5 000,0 5 000,0 100,00 5000000.00 5000000.00 100
Всього 519 505,5 94 451,7 18,18