Періодичні видання (газети та журнали)

Заплановано на рік

644,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

319,2 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644,2 319,2 49,55 644160.00 319218.56 49.55
Всього 644,2 319,2 49,55