Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Заплановано на рік

346,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

97,3 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 255,4 80,4 31,48 255400.00 80371.00 31.48
2 Оплата послуг (крім комунальних) 86,0 16,9 19,65 86000.00 16911.38 19.65
3 Видатки на відрядження 5,0 0,0 0,00 5000.00 0.00 0
Всього 346,4 97,3 28,09