Управління праці та соціального захисту населення виконкому міськради

Заплановано на рік

690 107,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

334 328,9 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальн... 101 985,3 24 732,5 24,25 101985300.00 24732517.03 24.25
2 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальн... 220,0 2,8 1,27 220000.00 2786.54 1.27
3 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пож... 11 122,0 2 137,4 19,22 11122000.00 2137442.38 19.22
4 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пож... 1,6 0,0 0,00 1550.00 0.00 0
5 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства)... 7 150,0 1 757,1 24,57 7150000.00 1757135.95 24.57
6 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства)... 11,5 0,0 0,00 11500.00 0.00 0
7 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно т... 11 000,0 1 779,6 16,18 11000000.00 1779601.70 16.18
8 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно т... 70,7 2,7 3,82 70700.00 2737.32 3.82
9 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 443 064,0 209 202,5 47,22 443064000.00 209202549.09 47.22
10 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 669,2 65,5 9,79 669150.00 65481.20 9.79
11 Інші видатки на соціальний захист населення 100 773,1 90 787,8 90,09 100773108.00 90787845.81 90.09
12 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які по... 4 294,5 1 494,1 34,79 4294461.00 1494123.30 34.79
13 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 1 006,8 344,6 34,23 1006750.00 344618.96 34.23
14 Інші установи та заклади 7 438,0 1 817,1 24,43 7437987.00 1817108.12 24.43
15 Компенсац. виплати на пільговий проїзд електротрансп.окремим катег. громадян 1 141,9 184,9 16,19 1141920.00 184937.70 16.19
16 Інші видатки 159,1 20,0 12,57 159120.00 20048.62 12.57
Всього 690 107,5 334 328,9 48,45