Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Заплановано на рік

8 489,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

198,4 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 8 489,4 198,4 2,34 8489440.00 198440.00 2.34
Всього 8 489,4 198,4 2,34