Підтримка малого і середнього підприємництва

Заплановано на рік

330,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

40,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 107,4 23,3 21,69 107376.00 23250.00 21.69
2 Оплата послуг (крім комунальних) 222,9 16,8 7,54 222914.00 16773.41 7.54
Всього 330,3 40,0 12,11