Органи місцевого самоврядування

Заплановано на рік

82 839,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

14 507,1 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 46 089,7 8 060,1 17,49 46089745.00 8060121.07 17.49
2 Нарахування на оплату праці 10 139,7 1 802,5 17,78 10139744.00 1802532.63 17.78
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 365,1 129,1 3,84 3365090.00 129094.56 3.84
4 Оплата послуг (крім комунальних) 18 287,4 2 979,4 16,29 18287354.00 2979353.35 16.29
5 Видатки на відрядження 289,2 27,4 9,47 289160.00 27357.72 9.47
6 Оплата теплопостачання 3 206,0 1 313,9 40,98 3206020.00 1313937.66 40.98
7 Оплата водопостачання та водовідведення 73,2 10,6 14,48 73161.00 10649.12 14.48
8 Оплата електроенергії 970,1 182,4 18,80 970082.00 182358.60 18.8
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66,6 0,0 0,00 66596.00 0.00 0
10 Інші поточні видатки 352,5 1,7 0,48 352452.00 1659.80 0.48
Всього 82 839,4 14 507,1 17,51