Витрати бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 815 329,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 556 600,2 0,0 0,00 556600176.00 0.00 0
2 Освіта 3 224 472,8 0,0 0,00 3224472828.00 0.00 0
3 Охорона здоров'я 203 014,7 0,0 0,00 203014650.00 0.00 0
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 610 621,4 0,0 0,00 610621428.00 0.00 0
5 Культура і мистецтво 146 151,0 0,0 0,00 146150962.00 0.00 0
6 Фізична культура і спорт 143 597,8 0,0 0,00 143597782.00 0.00 0
7 Житлово-комунальне господарство 457 169,2 0,0 0,00 457169193.00 0.00 0
8 Економічна діяльність 1 845 795,8 0,0 0,00 1845795844.00 0.00 0
9 Інша діяльність 150 751,6 0,0 0,00 150751599.00 0.00 0
10 Міжбюджетні трансферти 476 795,0 0,0 0,00 476795000.00 0.00 0
11 Кредитування бюджету 360,0 0,0 0,00 360000.00 0.00 0
Всього 7 815 329,5 0,0 0,00