Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 884 116,1 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

4 834 528,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 501 836,7 366 866,0 73,10 501836706.97 366865977.62 73.1
2 Освіта 2 862 739,7 1 798 121,1 62,81 2862739699.85 1798121140.43 62.81
3 Охорона здоров'я 573 450,2 451 185,8 78,68 573450184.00 451185785.77 78.68
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 563 627,2 375 899,1 66,69 563627186.92 375899112.20 66.69
5 Культура і мистецтво 135 752,7 81 570,8 60,09 135752667.78 81570805.17 60.09
6 Фізична культура і спорт 124 372,8 70 099,8 56,36 124372807.51 70099797.93 56.36
7 Житлово-комунальне господарство 538 503,6 276 375,8 51,32 538503566.80 276375753.99 51.32
8 Економічна діяльність 2 118 223,9 1 083 800,0 51,17 2118223909.30 1083799973.22 51.17
9 Інша діяльність 115 407,6 72 496,7 62,82 115407604.00 72496725.78 62.82
10 Міжбюджетні трансферти 349 423,3 257 844,9 73,79 349423300.00 257844900.00 73.79
11 Кредитування, місцеві запозичення та місцеві гарантії 778,4 268,0 34,43 778442.00 268000.00 34.43
Всього 7 884 116,1 4 834 528,0 61,32