Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 442 007,3 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 517 880,6 0,0 0,00 517880607.00 0.00 0
2 Освіта 2 891 635,7 0,0 0,00 2891635744.00 0.00 0
3 Охорона здоров'я 394 384,9 0,0 0,00 394384880.00 0.00 0
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 588 164,7 0,0 0,00 588164742.00 0.00 0
5 Культура і мистецтво 131 851,5 0,0 0,00 131851533.00 0.00 0
6 Фізична культура і спорт 174 323,2 0,0 0,00 174323248.00 0.00 0
7 Житлово-комунальне господарство 721 046,2 0,0 0,00 721046189.00 0.00 0
8 Економічна діяльність 1 597 087,7 0,0 0,00 1597087697.00 0.00 0
9 Інша діяльність 89 067,0 0,0 0,00 89066954.00 0.00 0
10 Міжбюджетні трансферти 335 787,3 0,0 0,00 335787300.00 0.00 0
11 Кредитування та місцеві запозичення 778,4 0,0 0,00 778442.00 0.00 0
Всього 7 442 007,3 0,0 0,00